“Градове и рицари”

“КАТАН”
Клаус Тойбер
Българско лицензирано издание
 
ГРАДОВЕ И РИЦАРИ
ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА 5/6 ИГРАЧА

Допълнение към разширението ” Градове и рицари” за 3/4 играча.
Приложимо само в комбинация с базисната игра
„Катан” за 3/4 играча, плюс допълнението “Катан” за 5/6 играча,
плюс разширението ” Градове и рицари” за 3/4 играча.
Съвместимо с “Мореплаватели” за 3/4 и 5/6 играча.
Съвместимо с “Търговци и варвари”  за 3/4 и 5/6 играча.
 

 

Възраст: над 10 години
Играчи: 5 или 6
Времетраене: над 90 мин.

Процъфтяващата търговия носи просперитет на Катан. Но това богатство привлича варварите.
Рицарите са необходими на Катан повече от всякога!