“Търговци и варвари”

“ЗАСЕЛНИЦИТЕ НА КАТАН”
      от Клаус Тойбер
 
 
ТЪРГОВЦИ И ВАРВАРИ
ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА 5/6 ИГРАЧИ

Допълнение към разширението ” Търговци и варвари” за 3/4 играчи!
Приложимо само в комбинация с базисната игра
„Заселниците на Катан” за 3/4 играчи, плюс разширението ” Търговци и варвари” за 3/4 играчи,
плюс допълнението “Заселниците на Катан” за 5/6 играчи.
Съвместимо с разширението “Мореплаватели” за 3/4 и 5/6 играчи.
Съвместимо с разширението “Градове и рицари” за 3/4 и 5/6 играчи.  

Внимание! Това е немско лицензирано издание. Всички материали са на немски език и съвместими с българските издания.

Възраст: над 10 години
Играчи: 5 или 6
Времетраене: над 90 мин.

Какво се случва в горите на Катан? Разказват се странни истории. Изеболд и страховитите му разбойници са изчезнали безследно и един млад момък е заел територията им. Името му е Род де Худ и той си присвоява провизиите на богатите пътници, а бедните….преминават необезпокоявано.