1. ПРЕДМЕТ

1.1. Описаните общи условия служат за регулиране на отношенията между ИНТЕЛИ ГЕЙМС ЕООД, гр. София, ул. Елемаг 17, Булстат: BG200188718, представляван от Силвия Цончев, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.intelligames.bg.

 1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

2.1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: ИНТЕЛИ ГЕЙМС ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Елемаг 17

Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Елемаг 17, office@intelligames.bg, +359(0)885967370

Вписване в публични регистри: Булстат: BG200188718

 

2.2. Комисия за защита на потребителите

 

гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

3.1. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН на Интели Геймс е достъпен на адрес в Интернет: www.intelligames.bg. Чрез него ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронен магазин стоки, включително следното:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил

 

 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в електронния магазин

 

 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с електронен магазинсъгласно поддържаните от електронен магазин начини за разплащане

 

 • Да получават информация за нови стоки предлагани от електронен магазин

 

 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка

 

3.2. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от електронен магазин чрез интерфейса на доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.intelligames.bg или друго средство за комуникация от разстояние.

3.3. Ползватели на услугата електронен магазин могат да бъдат само лица, които могат да направят валидно и обвързващо ги волеизявление и са навършили 18 г.

3.4. По силата на сключения с ползвателя договор за покупко-продажба на стоки, доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

3.5. Ползвателите заплащат на доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на електронен магазин и настоящите общи условия.

3.6. Цената за доставката се определя отделно.

 

 1. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Цената и разходите за доставка могат да бъдат платени с наложен платеж при получаване на стоката.

4.2. Всички цени в електронния магазин на intelligames.bg са в български лева с включено ДДС.

 

 1. ПОЛИТИКА ЗА ОТКАЗ (АНУЛИРАНЕ) НА ПОРЪЧКА И ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УМА

5.1. В съответствие с българското законодателство (чл. 53 от ЗЗП), клиентът може в седемдневен срок да се откаже от направена поръчка, като Интели Геймс се задължава да върне обратно получената сума. Отказът от поръчка се извършва чрез електронната поща office@intelligames.bg. Заплатената сума се привежда по сметката на клиента, веднага след като бъде получена стоката на адреса на Интели Геймс, по куриер или по пощата. Върната стока се приема само ако е в подходящ търговски вид. Срокът за връщане на стоката е не повече от 3 работни дни от датата на отказа на поръчката. Разходите по връщане на закупената стока са за сметка на купувача.

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и европейското законодателство.

 

 1. ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН – NEWSLETTER

 7.1. С регистрацията си и съгласяването с Общите условия за използване на сайта, всеки потребител може да даде съгласието си, съгласно Политиката за защита на личните данни на Интели Геймс да получава информационни бюлетини от Интели Геймс, съдържащи информация за текущи промоции и активности, както и организирането на бъдещи такива с търговска и маркетингова цел.

 

(Последна актуализация 01.07.2018 г.)