Условие за участие в CATAN MАSTER CLASS Турнир:

– участниците трябва да имат събрани 300 Турнирни точки от Ранглиста Турнирите. Сборът от всички Турнирни точки за изминалите години и настоящата трябва да е най-малко 300, като се вземат предвид само Турнирните точки от Ранглиста Турнирите CATAN, провели се върху базисната игра CATAN.
CATAN MASTER CLASS Турнирите се провеждат веднъж месечно, като датата и мястото се обявяват своевременно.

Предстоящи събития

  • Няма турнир от този тип
  • 1 Коментар

    Коментарите са изключени